Науково-методичний семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти Харківського району

12 квітня 2019 року на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця відбувся науково-методичний семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти Харківського району з теми «Аксіологічний концепт в управлінні розвитком педагогічного колективу в закладах загальної середньої освіти.

Науково-методичний супровід забезпечення професійного розвитку педагогів відповідно до вимог Нової української школи».

З  тенденціями розвитку освіти в Україні та сучасні підходи до управління закладами освіти учасників семінару ознайомив О.Дзеніс, заступник декана  факультету «Міжнародних економічних відносин» університету, кандидат економічних наук, доцент.

Про особливості розвитку професійної компетентності педагогів в умовах співпраці закладів загальної середньої освіти з закладами вищої освіти розповіла Ю.Доброскок, керівник відділу міжнародних зав’язків факультету «Міжнародних економічних відносин» університету, кандидат економічних наук, доцент.

Г. Кравченко, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу розповіла про управління розвитком потенціалу педагогічного колективу закладів загальної середньої освіти на основі сучасних досліджень.

Учасники семінару взяли участь у панельній дискусію, під час якої обговорювалися сучасні моделі управління розвитком педагогічного колективу»:

‑ мoдeль cтaну упpaвлiння пpoцecoм зaпpoвaджeння пpoфiльнoгo нaвчaння у зaкладі загальної середньої освіти;

‑ мoдeль aнaлiзу cтaну упpaвлiння зaбeзпeчeнням якocтi ocвiти пoчaткoвoї ocвiти в умoвax Нoвoї укpaїнcькoї шкoли;

‑ мoдeль aнaлiзу cтaну упpaвлiння пpoцecoм впpoвaджeння диcтaнцiйнoгo нaвчaння в зaклaдax зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти;

‑ мoдeль аналізу стану управління громадсько-активною школою в умовах сталого розвитку.

Матеріали семінару розміщено на сайті відділу освіти, в розділі «Матеріали семінарів»